App Download

Lista provides you with the easiest way to create and share grocery lists. You can 'scan' a barcode of an item to add it or 'add manually'. Create multiple lists and share them with other Lista..
Lista provides you with the easiest way to create and share grocery lists. You can 'scan' a barcode of an item to add it or 'add manually'. Create multiple lists and share them with other Lista users. لسته يوفر أفضل و أسهل طريقة لعمل و مشاركة قائمة المشتريات (المقاضي). يمكن اضافة المنتجات بسهولة عن طريق مسح الباركود الموجود على المنتج أو ادخاله اسم المنتج بشكل يدوي. يمكن إنشاء اكثر من لسته و مشاركتها مع مستخدمين لسته الآخرين.
Turn into a powerful Princess ear doctor to cure their ears. Let’s do it now!
Turn into a powerful Princess ear doctor to cure their ears. Let’s do it now!
Cat Breed Identifier Scanner
Identify +82 cat breeds. Technical specs Local inference your info and photos are not collected to a server. More that 82 cat breeds identification. Including mixed and pure ones. The app doesn't need internet connection. Mission / Vision Be one of the best cat identification app. We will continuously upload app updates. If you buy this app you will get all future updates for free. We will work hard to upgrade the algorithm and upload new versions even better than this one.
Dans le contexte actuel du monde, où chaque pays, chaque peuple aspire à se dessiner un avenir des plus radieux, nous sommes nombreux à vouloir entreprendre sans réellement savoir comment s’y prendre ou encore sans véritable..
Dans le contexte actuel du monde, où chaque pays, chaque peuple aspire à se dessiner un avenir des plus radieux, nous sommes nombreux à vouloir entreprendre sans réellement savoir comment s’y prendre ou encore sans véritable exemple ou modèle pour faciliter le décollage. Il ne s’agit pas tout simplement de mener une activité dont on est soi-même l’initiateur mais au-delà de tout ça ; il s’agit de créer une entité dans laquelle règnera une atmosphère favorable au dialogue à l’échange et à la créativité. Fort de ce constat et de plusieurs autres d’ailleurs, l’idée nous est venue de mettre sur pieds un réseau de discussions et d’échanges d’idées dans lequel les entrepreneurs aguerris ainsi que les novices pourront se rencontrer se connaître et se soutenir mutuellement en vue de réaliser de pures merveilles car après tout : seul on avance plus vite mais ensemble on avance mieux et on va plus loin. Créer son propre réseau n’a jamais été aussi facile. Diisso, solution ultime à vos inquiétudes. - Amusez-vous en travaillant efficacement : Tout ce que vous recherchez se trouve..
Aplikacja jest formą audioprzewodnika pozwalającego na zwiedzanie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu za pomocą urządzeń mobilnych.
Aplikacja jest formą audioprzewodnika pozwalającego na zwiedzanie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu za pomocą urządzeń mobilnych.
Estudios diarios para leer, que permiten interactuar agregando notas y respondiendo preguntas. Además, puedes acceder a textos bíblicos y comentarios complementarios de Elena de White. · Comentarios de Elena G. de White · Versículos integrados. ·..
Estudios diarios para leer, que permiten interactuar agregando notas y respondiendo preguntas. Además, puedes acceder a textos bíblicos y comentarios complementarios de Elena de White. · Comentarios de Elena G. de White · Versículos integrados. · Agregar comentarios. · Notas personales
Rohit Krishna – Doctor App: Build your personalized physician iPhone App. Doctor App Improves: Marketing & Branding, Patient Education/Communication and Practice Efficiency Tell Your Patients in Your Office or on Your Marketing Commercials: “Download Me/Us on..
Rohit Krishna – Doctor App: Build your personalized physician iPhone App. Doctor App Improves: Marketing & Branding, Patient Education/Communication and Practice Efficiency Tell Your Patients in Your Office or on Your Marketing Commercials: “Download Me/Us on iTunes” How cool is that? We make it happen! Contact us: company@cloudninedevelopment.com We Build Doctor App or Your Practice App in Days Cloud Nine Development, LLC Smartphones and Web Applications Should I have an App? Are Apps the next Web? Undoubtedly the answer is Yes. You could and should be the first in your specialty in your area to have an App for your patients and referring physicians. Your Doctor App could be your personalized iPhone application that could be downloaded by your patients from iTunes.com for FreeThey will be able to find you on the iTunes App store by the name you choose (e.g. your name or practice name)Doctor App has various features from office hours, GPS enabled directions to office locations, contact information to patient education materialDoctor App could inform your patients about current events and services offered at your practicePatients could..
Pastel Rainbow Photo Filters
Minky’s Pastel Rainbow photo filters turns your photos into creative magical masterpieces! 30 unique pastel rainbow filters are perfect for your social media & digital album photos. Snap a photo or choose one from your photo library. Then try a variety of rainbow filter effects and pick one you like. You can adjust the intensity of the photo filter effects to give more subtle & natural effects. No ads, No in-app purchases, No subscriptions! Have all of these dreamy photo filters.
for Tablets and Fluids
PetDrugs will help veterinarians to calculate a tablet or fluid dosage for their patients. For Tablets: 1. Choose the existing dosage strength or create your own one 2. Type in the dosage in mg per kg 3. Type in the weight of the pet in kg For Fluids: 1. Choose the concentration in mg per ml 2. Type in the dosage in mg per kg 3. Type in the weight of the pet in kg Additional Features: - save pills amounts and dosage in mg per kg as favorite - save fluid dosage in mg per kg as favorite - save an animal for your favorite - adjust calculated dosages - adjust calculated dosage for dosage counts per day and days to dosage - share dosage instructions - get feedback if the dosage is overdosed or underdosed in % This app is supposed to be used by veterinary specialists. The dosage calculation cannot be ensured to be correct in all possible cases. Please use your veterinary experience when you read the calculated dosage instructions. Teresa and Oleg Müller assume no..
Die Glasmuseum-App lädt Sie in das Glasmuseum Rheinbach ein und informiert über die Dauerausstellung „Böhmisches Glas in Biografien“, den Museumsshop, Öffnungszeiten und Eintrittspreise. In fünf Sprachen – deutsch, englisch, französisch, niederländisch und tschechisch – begleitet die..
Die Glasmuseum-App lädt Sie in das Glasmuseum Rheinbach ein und informiert über die Dauerausstellung „Böhmisches Glas in Biografien“, den Museumsshop, Öffnungszeiten und Eintrittspreise. In fünf Sprachen – deutsch, englisch, französisch, niederländisch und tschechisch – begleitet die App die Besucher durch die Ausstellung, erzählt „glasklare“ Geschichten und gibt überraschende Antworten auf viele Fragen, wie z.B.: Welche Art von Glas wurde von welchen Handwerkern für welche Kunden innerhalb der letzten 400 Jahre in Böhmen produziert? Was hat Graf Kinsky mit böhmischem Glas zu tun? Wer waren die Heimtragefrauen und warum brauchte man sie unbedingt für den reibungslosen Ablauf von Glasproduktion und -veredlung? Über die Biografien von acht Persönlichkeiten, die eine Schlüsselrolle in der Geschichte des böhmischen Glases gespielt haben, bekommt man einen neuen, persönlichen Zugang zur Geschichte der Glasveredelung. Der Graveur und Glashändler Franz Georg Kreybich aus Steinschönau, den um 1700 seine über 30 Verkaufsreisen in viele Regionen Europas, darunter Moskau, London, Konstantinopel (das heutige Istanbul) und nach Siebenbürgen geführt haben, ist ebenso dabei wie der Unternehmer und vielseitige Erfinder Friedrich Egermann oder der meisterliche Glasmaler Alfred Strobach. Rheinbach wird auch die..
With Monke, all your cryptoavaliable in any application of your choice, always at your fingertips, and can be accessed in the most easy-to-understand way—from your keyboard. Now that you think of it, money is another information..
With Monke, all your cryptoavaliable in any application of your choice, always at your fingertips, and can be accessed in the most easy-to-understand way—from your keyboard. Now that you think of it, money is another information layer that individuals exchange on a daily basis. The number of transactions grows as money management becomes easier. What we aim to make is not a step but a leap toward user-friendliness—money has to be everywhere it is needed. • Your wallet address always at hand Send your crypto address without switching between apps; • Light and dark keyboard theme available; Monke gives freedom to each and every one of your coins; freedom, which is embedded in all apps. Powered by Minter.
The NUVICO Mobile is a mobile application that is designed to work with EasyNet-HD. This App allows for live streaming, playback, and remote access to your surveillance cameras when connected to your local device network via..
The NUVICO Mobile is a mobile application that is designed to work with EasyNet-HD. This App allows for live streaming, playback, and remote access to your surveillance cameras when connected to your local device network via Wi-Fi or 3G / 4G network. [Compatible NUVICO Products] * ED-U1600HD / U3200HD * ED-C400HD / C800HD / C1600HD
Tired of living payday to payday? Can't get out of debt? Try a better way to manage your bank account(s). Budget is based on the tried and true envelope method of budgeting. It's a much easier..
Tired of living payday to payday? Can't get out of debt? Try a better way to manage your bank account(s). Budget is based on the tried and true envelope method of budgeting. It's a much easier way to see where your money is, where it's needed, and where it went. Budget can be used stand alone or synced with Budget Touch on iOS devices. When used together Budget and Budget Touch are an unbeatable combination to help you manage your money, stay out of debt, and save for the fun things in life. Features: - Set a password to protect your financial data with industry standard AES-128 encryption. - Fast transaction entry: Select from a list of previous entries or type a new entry, enter an amount, and click Record. It's that simple. - Transaction support for deposits, checks, debits, ATM, charges, refunds, and credit card payments. - Create transactions in single envelopes or split them between multiple envelopes. - Enter your income to a single envelope or use the split deposit to manually distribute it. - Transfer money between..
Quái vật côn trùng đang tấn công, hãy cùng mọi người bảo vệ thú cưng của bạn nhé.
Quái vật côn trùng đang tấn công, hãy cùng mọi người bảo vệ thú cưng của bạn nhé.
SWEET! Om Nom's shenanigans continue in Cut the Rope 2! With new characters, fresh gameplay elements and tricky missions, candy collecting has never been so fun! Eager to learn more about Om Nom's adventures? Watch "Om..
SWEET! Om Nom's shenanigans continue in Cut the Rope 2! With new characters, fresh gameplay elements and tricky missions, candy collecting has never been so fun! Eager to learn more about Om Nom's adventures? Watch "Om Nom Stories" cartoons and other amazing videos on our YouTube channel! www.zep.tl/youtube In his unexpected adventure, Om Nom breaks out of his box and travels through lush forests, busy cities, junkyards and underground tunnels, all in pursuit of one goal – CANDY! Along the way, he encounters the Nommies, the cutest candy collecting helpers a little green monster could wish for! ALL NEW LOCATIONS TO EXPLORE! Experience 168 entirely new levels of candy collecting, rope cutting action. ALL NEW CHARACTERS TO MEET! Find 7 new characters, the Nommies, to help you on your unexpected journey. ALL NEW HATS TO BRAG ABOUT! Customize Om Nom, choose your favorite candy and select your finger traces. ALL NEW ADVENTURES FOR OM NOM! Experience completely new graphics, sound and gameplay elements, including the ability to move Om Nom. Familiar to play, yet challenging to master, Cut the Rope..
The NVR Viewer v1 gives you the ability to remotely view live and playback videos of both the standalone and Windows-based NVRs right from your iPhone/iPad/iPod Touch. You are also able to do things such as..
The NVR Viewer v1 gives you the ability to remotely view live and playback videos of both the standalone and Windows-based NVRs right from your iPhone/iPad/iPod Touch. You are also able to do things such as digitally zoom in/out the live and playback video, listen to audio transmitted/recorded from the IP camera, and take snapshots.
برنامج للمساعدة علي تسبيح الله بالاكثار من الباقيات الصالحات يتميز البرنامج بالبساطة في الاستخدام مع القدرة علي عد التسبيح Tasbih is an order contained in the Holly Koran ( Quran ) . The proper name for..
برنامج للمساعدة علي تسبيح الله بالاكثار من الباقيات الصالحات يتميز البرنامج بالبساطة في الاستخدام مع القدرة علي عد التسبيح Tasbih is an order contained in the Holly Koran ( Quran ) . The proper name for the rosary in Islam is Sebha. It is derived from sabbaha, (to give praise); that is, to declare God free from every imperfection or impurity or from anything derogatory of His glory. The word was first used for the performance of supererogatory prayer and then, in post-classical literature, applied to the rosary used for this purpose. The simplest and perhaps earliest form of the rosary in Islam was a string having ninety-nine shells or beads with a marker after each thirty-three, with which, by counting them, one performs the act termed al-tasb ih, i.e. the repetition of the praises of God. This generally consists in saying subhan Allah thirty-three times, al-hamdu-lillahi thirty-three times, Allahu-akbar thirty-three times and la ellah ela allah thirty-three times Nowadays the Sebha” is used by all classes of Muslims and in all lands. this application will help all muslims to..
Baseball radar gun w/reports
Turn your device into a radar gun for baseball! A handy tool for the baseball scout in you as well as coaches. Parents: See how fast your kid is pitching. See how fast some other kid is pitching. Coaches: Track pitch count and average speed for your pitchers. Be alerted when they reach a pitch count limit. When a pitcher is done generate a report and use it later for analysis, such as determining when a pitcher might be getting tired when their average speed drops or the pitch count gets to a certain level. Works for baseball (little league and big leagues) and softball. Just set the pitching mound distance in the app's settings. To use simply tap and hold your finger against the screen when the pitcher releases the ball and release your finger when the catcher catches the pitch or the ball is hit.
The Official Coptic Orthodox Diocese of New York & New England Membership APP oThe Coptic Diocese of NY & NE launched its owned membership app in-order to serve our congregation better. oEach church within the diocese..
The Official Coptic Orthodox Diocese of New York & New England Membership APP oThe Coptic Diocese of NY & NE launched its owned membership app in-order to serve our congregation better. oEach church within the diocese has access to its own members. oEach congregant will be able to add/edit/manage his family information. oMembers will be able to reserve for various events (Liturgies, retreats, spiritual days, trips, etc.) oMembers will be able to schedule priest’s visitation, confession, baptism, engagement, marriage, etc. oMembers will have access to obtain copy of important documents such as, baptism certificate, deacon certificate, engagement certificate, marriage certificate, etc. oMembers will receive diocese and church announcements/alert through app notification, text messages and emails instantly. oSunday School & Youth Servants will have the ability to create groups for their classes to communicate and take attendance. oThe church can customize unlimited ministries targeted to specific groups such as Deacons, Bible Study groups, Youth groups, Lord’s brethren, etc. oAccess to Diocese & Church updated calendars. oAbility to donate within the app, and keep track of monthly donation.
Armored Vehicles and Soldiers!
Idle Convoy VS Zombies Inc has been selected as an Indie Prize 2019 finalist! Hundreds of years later, the world is dominated by zombies. Human beings lived in dark and dangerous A few human heroes are going to convoy important resources for human beings to the resident place, they must fight with the countless zombies, could they make it? This is an idle & incremental casual game, you should guide the convoy fighting with the zombies to go as far as you can. You will earn golds when you kill zombies, you can update your weapon and summon more heroes with golds. Your heroes can fight with the zombies automatically, even when you were offline! Key Features: * Killing the zombies * Collecting a lot of money * Use power-ups * Summon heroes * Upgrade heroes * Upgrade heroes Skills * Upgrade your vehicle * Daily rewards Come and enjoy it! Any questions and feedback please send to service@capplay.com
The Future Soldier is a Third-Person action shooting game, which is easy to play. Control the steering wheel and click on the screen, then you can fire on the enemy. Meanwhile you have to avoid enemy..
The Future Soldier is a Third-Person action shooting game, which is easy to play. Control the steering wheel and click on the screen, then you can fire on the enemy. Meanwhile you have to avoid enemy fire, so that stay alive to kill all the enemy. Go, kill them all! Features: More than 60 challenging levels to be unlocked! 10 kinds of firepower, 20 types of obstacles, and 30 different ways to play. Each level is a whole new experience to explore. 3 sets of 3D themes, realistic game effects, making you were in the game! Each level is designed to finished in 2 minutes, you can play anytime and anywhere !
Play Chord Progressions
The app that any musician needs. No matter what instrument you play, guitar, pianowhatever. GetProg is the perfect tool to inspire new musical compositions in a fast and creative way. A powerful app to help you in your songwriting in a very simple way. Choose a key and show your talent to the world as a songwriter. Create ideas on the fly. Play and listen to selected chords that always sound good in the same key. With just one finger you can play simple or complex chords. Play chords as you wish, create chords progressions according to your preferences, the limit is set by you. GetProg is also a great tool to train your musical ear because while you use the app you will be recognizing chord movements. GetProg offers chords in the key of C, G, D, A and F. Why these key tones? There is a study based on a database of 30 million songs where these 5 keys represent 40% of the total. The chords are presented on the harmonized major scale. Next to each chord, you..
Mamy przyjemność zaprosić cię do skorzystania z aplikacji Uczeń Jezusa. Aplikacja zawiera dostęp do setek godzin nauczań Pisma Świętego. Baza naszych materiałów stale się powiększa. Oferujemy dostęp do materiałów video, audio oraz tekstów. Korzystając z naszej..
Mamy przyjemność zaprosić cię do skorzystania z aplikacji Uczeń Jezusa. Aplikacja zawiera dostęp do setek godzin nauczań Pisma Świętego. Baza naszych materiałów stale się powiększa. Oferujemy dostęp do materiałów video, audio oraz tekstów. Korzystając z naszej aplikacji możesz brać udział w cotygodniowej transmisji nabożeństwa jednego ze zborów ewangelicznych. W sekcji audio możesz zagłębić się w modlitwy oraz pieśni chrześcijańskie.
1000 new fonts for use in apps
This app allows you to install 1000 new font families and make them available for other apps that support custom fonts. All fonts are licensed for commercial use under Apache 2.0 or SIL Open Font License 1.1. Among the supported scripts are: • Arabic • Bengali • Chinese • Cyrillic • Devanagari • Greek • Gujarati • Gurmukhi • Hebrew • Kannada • Khmer • Korean • Latin • Malayam • Myanmar • Oriya • Sinhala • Tamil • Telugu • Thai • Tibetian • Vietnamese You can browse font families by script and style. This app has an auto-renewing subscription with free trial available. Payments for the subscription will be applied to your iTunes account within 24-hours prior to the end of the trial. Subscriptions will automatically renew unless canceled within 24-hours before the end of the current period. You can cancel anytime with your iTunes account settings. Any unused portion of a free trial will be forfeited if you purchase a subscription. Please read our Terms of Use for more information: https://git.io/JeQnu
New version of Piglet Animated Stickers ! Piglet Animated Stickers new version for iMessage: - Piglet Animated Stickers new version with cute and fun stickers - The cutest Piglet in the world with very funny expressions...
New version of Piglet Animated Stickers ! Piglet Animated Stickers new version for iMessage: - Piglet Animated Stickers new version with cute and fun stickers - The cutest Piglet in the world with very funny expressions. - Easy to use! DRAG & DROP the stickers into your message - Cute Piglet with funny actions will help your iMessage messages are better than ever. Download Piglet Animated Stickers 3 now to enjoy. Note: If you do not see the sticker, go to setting in iMessage to activate the sticker
A fun learning and full of activity app for preschoolers, it's body parts app learning for kids. Learning body parts app is a learning and quiz app which helps preschoolers to learn about the names of..
A fun learning and full of activity app for preschoolers, it's body parts app learning for kids. Learning body parts app is a learning and quiz app which helps preschoolers to learn about the names of different parts of human body. It's simple but effective in its nature and has 2 main features to play with, Learning and Quiz. Let's know more about it. Features: Learning Quiz Info Rate Share More apps How to Play? As there are 2 main features of this app. Learning feature facilitates kids to learn about the following parts of body: Face Eyes Nose Mouth Ear Body Hand Arm Leg Foot And Quiz is an activity based feature that displays images based quiz. Player has to tap on the correct picture of sled body part from given 4 pictures. You can share this app with friends, give your feedback by rating us and also can access our more apps by tapping on the icons available on Home Screen. App may contains Ads to keep it free.
อรหันต์ เวจจีส เฟรช จำกัด บริการจัดจำหน่ายวัตถุดิบประกอบอาหารทุกชนิด - ผักสด - ผลไม้ - เ..
อรหันต์ เวจจีส เฟรช จำกัด บริการจัดจำหน่ายวัตถุดิบประกอบอาหารทุกชนิด - ผักสด - ผลไม้ - เนื้อสัตว์ -ไข่ไก่ ,ไข่เป็ด,ไข่นกกะทา -เครื่องปรุงรส - เครื่องเทศ - อาหารแห้ง - ธัญพืช - ข้าวสาร , ข้าวเหนียว และอื่นๆ อีกมากมาย เรามีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการไว้รองรับร้านอาหารทุกประเภท ทุกขนาด ทีมงานของเราสามารถจัดหาวัตถุดิบทุกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการ
Solitaire Till Dawn offers over 100 different solitaire card games, from familiar favorites to obscure delights waiting for you to discover! Play Klondike, Pyramid, Free Cell, TriPeaks, and more. Features include: • Over 100 different solitaire..
Solitaire Till Dawn offers over 100 different solitaire card games, from familiar favorites to obscure delights waiting for you to discover! Play Klondike, Pyramid, Free Cell, TriPeaks, and more. Features include: • Over 100 different solitaire games! • Beautiful cards, with your choice of artwork • Slide-out Games Drawer makes choosing a game easy • Smart CardsJust click to play • Snapshots for easy Undo to a remembered position • Easily find games similar to ones you like • Full statistics for each game: times, win/loss streaks, and more • Rules for all games, with strategy tips • Separate scores and settings for each person who uses your Mac • Built-in Help Pages are complete, illustrated, and searchable First released in 1991, Solitaire Till Dawn has been developed and improved for over 25 years. Macworld magazine said of an earlier version: "Solitaire Till Dawn is the best solitaire game I've seen on any platform", and MacAddict magazine awarded its highest rating, "Freakin' Awesome!" This new version was written from the ground up for modern Macs, and we think it's even..
Flood is coming!
Time is running out and a big flood is coming. You only escape from top so go and find some sticks to build a ladder for your life. If you don't have enough sticks you should find someone to hunt and get their sticks. Don't forget, it's a survival game.
Desubre Tirig es la guía más completa para que el turista pueda conocer todos los encantos de la localidad. Podrá encontrar información sobre todos los eventos y fiestas que allí se celebran, descubrir qué visitar o..
Desubre Tirig es la guía más completa para que el turista pueda conocer todos los encantos de la localidad. Podrá encontrar información sobre todos los eventos y fiestas que allí se celebran, descubrir qué visitar o qué hacer y acceder a los datos de contacto de la oferta gastronómica y de alojamiento en la localidad.
Saduba is an app that lets you book and discover the Saduba Khomyn resort located in the heart of the Carpathian mountains of Ukraine. Introducing Saduba which lets you mainly make a reservation at the resort...
Saduba is an app that lets you book and discover the Saduba Khomyn resort located in the heart of the Carpathian mountains of Ukraine. Introducing Saduba which lets you mainly make a reservation at the resort. If you love hiking, traveling, sauna, Saduba is the perfect holiday getaway for you. This app simplifies the whole experience WHAT YOU CAN DO . Make reservations for a unique and relaxing experience at the resort. In a few simplified steps, you can make a reservation at the resort. . Live status updates. You will receive updates on the status of your booking via push notifications . Restaurant menu. Within the app, you can access the delicious menu provided at the Saduba Khomyn resort. . All your booking information accessible within the app.
Are you using reddit? Do you often try to comment on a post only to find you're late to the discussion? Create a watchlist of subreddits and get notified of rising content as soon as the..
Are you using reddit? Do you often try to comment on a post only to find you're late to the discussion? Create a watchlist of subreddits and get notified of rising content as soon as the conversation gets going! Stay ahead of the conversation by monitoring comments and posts for keywords. Unlock all features with Karma Hunter PRO! Terms of Use https:/karmahunter.app/terms Privacy Policy https://karmahunter.app/privacy
A Challenging Balancing Act
How hard could balancing a cat be? Find out as you try keeping Kati the kitten & Co. balanced while solving puzzles, swiping obstacles, and following on screen instructions in this frustrating, ball balancing, physics game of multitasking madness. Let Catastrophe train and challenge your reflexes, speed, focus, and accuracy. Put your concentration to the test and prove that you are a Multitasking Champ! Features: - Simple touch screen controls - Challenging obstacles - Adorable rolling kittens - Catchy tunes - Endless hours of fun!
The What’s Up Ozarks is THE app to have if you want to keep up on what’s going on around the region. Want entertainment news and events? What’s Up will have it. Want local concert dates..
The What’s Up Ozarks is THE app to have if you want to keep up on what’s going on around the region. Want entertainment news and events? What’s Up will have it. Want local concert dates and locations? What’s Up will have it. Want event and festival news? What’s Up will have it. Want restaurant and dining suggestions? What’s Up will have it. Interested in What's Up at area lakes and parks? What’s Up will have it. Want Branson and Eureka happenings right in the palm of your hand? What’s Up has you covered. Share the What's Up app with your friends and family so they know What's Up!
Haz crecer tu negocio con una competitiva aplicación que te permite crecer en delivery de comida, supermercado, encomiendas y muchos otros servicios digitalizados. Una perfecta aplicación para mostrar todos tus productos y hacer dinero desde el..
Haz crecer tu negocio con una competitiva aplicación que te permite crecer en delivery de comida, supermercado, encomiendas y muchos otros servicios digitalizados. Una perfecta aplicación para mostrar todos tus productos y hacer dinero desde el día 1 Usa la aplicación para administrar todas tus órdenes y asignar repartidores al mismo tiempo Flujo de trabajo a) Baje la app CGC STORE b) Defina la ubicación de su store c) Póngase “en línea” d) Acepte pedidos e) Procese los pedidos f) Asigne las entregas a repartidores profesionales g) Reciba sus pagos Con sus características esta aplicación le ayudará a vender más
Party time with Squeezamals!
It’s party time with Squeezamals Party Toss and everyone is invited! Now you can bounce your way past obstacles and collect super cute power ups, as you make your way to the finish line. Select from different Squeezamals to play with and visit fun locations. So how far will your Squeezamals Party Toss go? Super-squishy features include: • Bounce with Me: 30 levels to bounce your way through • The Fun Never Stops: Enjoy unlimited hours of fun with Endless Mode • Collect Them All: Select from three different adorable Squeezamals that you’ll want to squeeze • Power to the People: Discover cuddly power ups and avoid pesky obstacles • Hot Spots: Visit three cute locales • Fun for Everyone: Simple controls that allow anyone to just pick up and play
Our aim is to redefine India’s freshest and finest food experience by sourcing and serving the very best. Be it the freshest fruits & vegetables, authentic delicatessen, the finest meats, irresistible bakery products and more. For..
Our aim is to redefine India’s freshest and finest food experience by sourcing and serving the very best. Be it the freshest fruits & vegetables, authentic delicatessen, the finest meats, irresistible bakery products and more. For us our customers’ needs come first and to serve them better and offer the best in terms of quality, benefits, flavor and taste we have grown and nurtured our own brands over the years. Best are our range of own organic and bioclean products, each providing a distinct offering to cater to the discerning palate of the Indian consumer. We believe in creating lasting experiences and go an extra mile to serve our customers better. To make their journey an enjoyable one, our knowledgeable and passionate staff answers any queries they may have, help one put together a perfect fine food gift or an expertly selected cheese or meat platter for a special occasion. App Features for easy Online Grocery Shopping India: - Simplified design with easy navigation - Appealing and persuasive user interface - Faster browsing with just a click! - Instant confirmation..
Accident Assist
Law You Can Understand We know that legal action can sometimes be overwhelming. We are dedicated to providing you help in language that you can understand. If you don't feel like you understand your options, just ask, and we will work to find an explanation that works for you. A Focus on Results The first step is for us to work with you and come up with a plan to get the results you need. Through our understanding of the law and your understanding of the circumstances, we will craft a path to success. Get Started Today Don't wait! Contact us for a free phone consultation about your personal injury. We will guide you through the legal process for car wrecks, wrongful death, medical malpractice, and much more. The sooner you have a plan of action, the better your chances of taking the correct steps to get the results you want.
Prepare and revise anywhere
Whether on an initial type rating, preparing for a command course or simply wanting to keep up to speed during time away from work, this app will become a trusted and essential component to achieving a high standard in your next test. This is a smart revision guide with detailed descriptions of the intricacies of each failure, condensing the essential parts of the manuals into what you really need to know to effectively manage your next simulator session. From dual hydraulics failures, to tricky electrical failures it’s all here along with LVPs, RNAV approaches, limitations and guidance on failure management. Diagrams have been included for clarity. All this in your phone or iPad for quick reference any time, anywhere. Developed by pilots for pilots from years of experience from both being tested and from training, this guide was born out of frustration at the lack of simple and clear guidance for dealing with specific failures in the simulator. Keep your operational skills honed and raise your game with our comprehensive guide to acing your next A320 sim.
The Quiz app from Spread the sign. Learn sign language in a fun way!
The Quiz app from Spread the sign. Learn sign language in a fun way!
Attention Runners: Wouldn't it be great if you could set a goal distance and time for your new GPS-based Apple Watch and have your watch speak back to you to guide you to achieving your goal..
Attention Runners: Wouldn't it be great if you could set a goal distance and time for your new GPS-based Apple Watch and have your watch speak back to you to guide you to achieving your goal time while running? Look no further! This app does exactly that! You can set the distance, time, and split/interval lengthYour watch speaks back to you on either your bluetooth headphones or on your watch speaker! In a word, awesome! Designed for marathoners and 5K runners alike, this app should be part of your running toolsetThis app also features a tuned pacing algorithm in order to provide a more conservative pacing estimate than traditional watches and appsDownload today! Warning: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
In the world with the latest technological advancements in every tick of an hour, electronic gadgets are acing in making our life simpler & easier. One simply cannot imagine a day without a mobile phone or..
In the world with the latest technological advancements in every tick of an hour, electronic gadgets are acing in making our life simpler & easier. One simply cannot imagine a day without a mobile phone or PC or that coffee machine which helps slay throughout the day. A modern home is incomplete without home appliances that help in making various tasks easier and assist in the smooth functioning of the house. These appliances may face several issues such as video and audio faults, non-functioning of the remote and cables, some technical faults, etc. Regular maintenance of all home appliances is required so they can run efficiently. Having our hold in the smartphone industry for a decade and a prominent name in its after-sales service and repairing, we came up with an idea of building an app for Surties which helps them get their electronics repaired just by a click. The Repair Studio was thus formed. The Repair Studio is a smart app helping you get your electronics devices fixed in the least possible time with superior services at your doorstep...
Accident Assist
If you were a victim of an animal attack or an auto, trucking, motorcycle, bicycle, or pedestrian accident, rest assured. SOMEONEJUSTHITME.com will work hard to help you receive the justice you deserve. We have the experience, resources, and ability to go up against the big insurance companies! We are here to help you. Contact us today to start your claim at no charge. Keep in mindunlike most law firms, we NEVER make more than the client! That is our promise and we stand by it! Jacques attended Tulane University in New Orleans, LA where he earned his BS in Business Management in 1994 and attended Loyola University School of Law in New Orleans, LA where he earned his Doctor of Jurisprudence in 1998. Jacques is a Current Texas State Bar Member since 2004. Jacques originally comes from Mexico City. He is a fluent bilingual citizen of both Mexico and the U.S. As a law student, Jacques served on Law Review, publishing written articles as an outstanding legal scholar. He spent many years working under District Attorney Harry Connick in New..
Eyelash Stylist Companion
LashTrax is the only comprehensive iPhone application available on the App Store designed for lash extension consultants. Built using native iPhone design and techniques, LashTrax is the natural extension of your phone that every consultant needs. FEATURES: * Store client names and contact details * Store associated product details, sorted by application date * Take before and after photos without cluttering your camera roll * Calculate estimated income * Save time by importing contact details directly from your phone's address book Gone are the days of writing your information on sticky notes! Welcome to the modern era of lash styling.
Text MMO/MMORPG
A light-weight, mobile, text-based, futuristic Mythology-themed RPG. Create your Hero, explore, battle enemies, find loot, get gear and more! The year is 2378. The gods of Olympus have returned to our universe and have challenged Earth. In order for Earth to continue to exist, the finest Heroes from every corner must face a legion of Titans across the galaxy and, ultimately, face the gods to prove their might. Create your hero now, and help Earth conquest over the Titans! This is a persistent browser based game that involves a lot of strategic clicking/tapping with MMORPG elementsPrepare for a massive grind to help save Earth! Titan Conquest now includes interactive stories if you need a break from the grindStories can be played for great rewards, with multiple paths and endings.
PPL exams and revision content
The EASA PPL(A) Exam Tutor helps you to practice the nine ground school exams needed to pass your private pilot's license. Extensive revision notes help you to revise weaker areas and prepare for the exams. Air Law is included for free and the other eight subjects are available to purchase either individually or as a bundle. Create an account within the app and you can access all the content on your tablet, phone or online at http://ppltutor.com. PPL exam subjects available: - Air Law - Aircraft General Knowledge - Communications - Flight Performance and Planning - Human Performance - Meteorology - Navigation - Operations - Principles of Flight Try Air Law for free!
Solve all the Emoji riddles!
Solve all the Emoji riddles!
Reminders to take breaks
With Take a (sync) Break you can create custom work-break time patterns and be notified whenever it's time to take a break or resume work. You can sync a time pattern with others so all of you can take the breaks at the same time. You can also import/export your custom time patterns and share them. When you open this app for the first time, you might be asked to allow Notifications. This is part of the core functionality and the app uses notifications to inform you when a time interval or a time pattern has ended. Take a (sync) Break will never send you a notification that is not related to this functionality.
Features - Create reservations - Submit quote requests - Look up pricing for trips - Create/confirm/cancel reservations - Track your driver - Push notification support - Pay pending balances on reservations - Update your account profile..
Features - Create reservations - Submit quote requests - Look up pricing for trips - Create/confirm/cancel reservations - Track your driver - Push notification support - Pay pending balances on reservations - Update your account profile and password - Update your billing information - Email yourself receipts - Get your current location and approximate address - Request meet & greet service - Request car seats - Apply Promo codes Corporate Client Features: - Create/manage your passengers - Update passenger billing information - Book reservations on behalf of your passengers
Best Argumented Reality Game
Castle Defender AR is an endless shoot’em up game where you need to stop soldiers from invading your castle. Once you place the castle on the floor, soldiers will fly down from the sky using their parachutes and try to invade your castle. You need to take them down as fast as possible, hopefully, while they are in mid-air. Ammo is very limited, so you need to make sure not to miss shots. Some soldiers will drop ammo on the floor, so make sure you tap on the left side to pick them out. Once you are out of ammo or the castle health reaches zero it’s game over. Using your phone’s camera users must stop attacking soldiers from invading your castle created on a plane surface. With an engaging user experience and a well designed in-game economy, Castle Defender AR is by far the most fun Augmented Reality game available on the app store. Special Features: - Purge the soldiers to ammunition. - Pick the ammunition to refill your ammo. - Stop the soldiers from entering the castle. -..