INFORMATION

Updated:
Version:
5.1.1
Size:
47.4 MB
Category:
Business
Required:
iOS
Rating:
44
Publish:
2022-04-25
Price:
Free
Developer:

WHAT'S NEW

Bug fixes

SCREENSHOT

【图】M-Services(截图 0)【图】M-Services(截图 1)

DESCRIPTION

With M-Services you can access to our services everywhere every time. this app can satisfied your needs such as apply for internet package and another services

READ MORE...

RELATE

DOWNLOAD

App StoreOfficial Website

REVIEWS

ຄັດ

ມັນກະຕັ້ງຍາກເກີນໄປກົດລົງທະບຽນໃຫ່ມເອົາເບີໃສ່ ກະຂຽນໃສ່ວ່າລະບົບຄັດຂ້ອງ ຈັກແມ່ນຫຍັງຕັ້ງຮ່າບັກຍາກໆ

thesw..

This app really needs to fix the bugs. Whenever I tried to log in, it would just quit the app. Please fix this.

thana..

ບໍລິການໃຊ້ງານໃນແອັບໃນiPad ບໍ່ດີເນື່ອງຈາກເວລາເນັດໝົດບໍ່ສາມາດເປີດໜ້າແອັບໄດ້ ຈຶ່ງຕ້ອງຖອດຊິມອອກຈາກໂຕເຄື່ອງຕະລອດ ອອກແບບແອັບມາແຕ່ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຄືຫຍັງ? ຕ້ອງໃຊ້ເນັດຕະລອດເວລາຈຶ່ງໃຊ້ແອບໄດ້ ຖ້າສິອອກແບບຈັງສັນຫັນ ເຕີມຜ່ານເບີໂທລະສັບບໍ່ດີກ່ອນບໍ? ສຳຫຼັບຄົນທີ່ຫຍາກໃຊ້ງານແອບເຕີມເນັດໃນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂທລະສັບຂ້ອຍບໍ່ແນະນຳ ເນື່ອງຈາກໂຕແອັບບໍ່ມີມາດຕະຖານໃນການໃຊ້ງານ ຈຶ່ງບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ແອັບເພາະໃຊ້ງານໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີເນັດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຂ້ອຍໃຫ້ຄະແນນ 4/10 ເນື່ອງຈາກລະບົບມີບາງຈຸດທີ່ຕືມເນັດບໍ່ເຂົ້າ ແລະ ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ເປັນບາງເທື່ອ ເອົາຕົງໆ ບີລາຍ ຍັງບໍລິການດີກ່ອນເຈົ້າອີກ ຂະນາດເອັມໂຟນສູນອອກສິໃຫຍ່ໂຕແຕ່ບໍລິຫານຫ່ວຍແຕກໂພດມີແຕ່ໃຊ້ເນັດໄວຫັນ ຖ້າບີລາຍເນັດໄວກ່ອນເຈົ້າຂ້ອຍກໍບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາກັບເນັດເຈົ້າດອກ “ແພງກະແພງບໍລິການກະຫ່ວຍອີກ”

noel1..

Please include alert notification when the internet data will be expire or almost finish

james..

App has steadily improved. But just today the app stopped working can no longer recharge SIM card or access any services

Degrice

Like it but there are stupid clicking sounds when you flip the screen or do something. It annoying because it stop my music every time. Should remove it or have options to turn off

TakGu..

ໃສ່ບໍລິການ SMS ໃຫ້ແນ່ ຄືສິດີໂຄດໆ👍👍

ໂລ

ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ບອກໃຫ້ໂຫລດເວີຊັນລ່າສຸດ, ບໍ່ມີໃຫ້ໂຫລດ, ຕື່ມເງິນໃສ່ໄອແພັດເຮັດຈັ່ງໃດ ໃຜຮູ້ບອກແນ່ ກໍລະນີເຂົ້າຕື່ມຢູ່ແອບບໍ່ໄດ້, ຕ້ອງຖອດຊິມມາຕື່ມຢູ່ໂທລະສັບບໍ?

Binh2

This app very useful for my ipad I love it.

READ MORE...