INFORMATION

Updated:
Version:
1.0
Size:
122.3 MB
Category:
Education
Required:
iOS
Rating:
Publish:
2023-11-13
Price:
$0.99
Developer:

Tieng Anh 1 FnF App SCREENSHOT

【图】Tieng Anh 1 FnF(截图1)【图】Tieng Anh 1 FnF(截图2)

Tieng Anh 1 FnF App DESCRIPTION

The Grade 1 English application simulates all listening exercises based on the English Grade 1 textbook series ‘Chân trời sáng tạo’
• The application can be used offline when there is no internet connection.
• Students can easily listen to and learn from each lesson.
• Teachers can use the application on their phones or tablets to teach directly in the claoom.
• Each lesson, each section has displayed images along with illustrative audio.
• Clicking on the image allows users to hear the content of that lesson.
Production Information:
• Application developed by vnbookforkid@gmail.com
• The application only supports learning and is not a substitute for textbooks.
• This is one of a group of educational support applications designed to help students learn independently, free of charge, and not for business purposes.
• You can contact, contribute, and support the group to help us continue improving this product at the following address: vnbookforkid@gmail.com

SIMILAR to Tieng Anh 1 FnF App

Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc. - Điện sinh hoạt - Điện kinh doanh..
Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc. - Điện sinh hoạt - Điện kinh doanh sản xuất - Điện kinh doanh dịch vụ - Điện CQHCSN - Điện 3 giá
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 5English 5 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 5English 5 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhóm phần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và..
Phần mềm Tiếng Việt lớp 2 được thực hiện theo sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm hoàn toàn miễn phí giúp hỗ trợ học tập cho..
Phần mềm Tiếng Việt lớp 2 được thực hiện theo sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm hoàn toàn miễn phí giúp hỗ trợ học tập cho học sinh lớp 2, giúp bé nghe trước và hiểu thêm các bài đọc trong sách. Chức năng: • Hiển thị nội dung của các bài tập đọc, kể chuyện trong sách. • Bấm vào hình bé sẽ nghe được phần đọc của bài. Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không thể thay thế hoàn toàn sách giáo khoa.
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhóm phần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và không..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhóm phần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và không..
Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc. - Điện sinh hoạt - Điện kinh doanh..
Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc. - Điện sinh hoạt - Điện kinh doanh sản xuất - Điện kinh doanh dịch vụ - Điện CQHCSN - Điện 3 giá Áp dụng mức giá điện tháng 4-2019
Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ..
Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ sắp vào lớp 1 và học sinh lớp 1, giúp phụ huynh đỡ vất vả hơn trong việc dạy học cho con em của mình. Có một số từ ngữ trong sách khá trừu tượng và khó hiểu đối với bé. Phần mềm này đưa ra hình minh họa cho từng chữ giúp bé nhanh hiểu bài và thuộc bài hơn. Toàn bộ nội dung sách Tiếng Việt 1 tập 2 đã được đưa vào ứng dụng, bao gồm: - bài học vần - từ ngữ, câu, bài thơ, bài kể chuyện - hình ảnh tương ứng với các từ ngữ và câu chữ. - mục âm thanh tương ứng cho các hình ảnh và câu chữ. Chức năng: • Hiển thị nội dung của từng bài học trong sách. • Hiển thị hình ảnh minh họa cho từng từ ngữ, câu chữ trong..
This software is implemented according to Vietnamese 3rd grade and 4th grade and 5th grade textbook of the Ministry of Education and Training. The software is completely free and helps support students to understand more of..
This software is implemented according to Vietnamese 3rd grade and 4th grade and 5th grade textbook of the Ministry of Education and Training. The software is completely free and helps support students to understand more of the text in books. The software only supports learning and cannot completely replace the textbooks.
Tieng Anh 6 FV - English 6
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó. - Các từ vựng mới, ngữ pháp trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. - Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng. Thông tin sản xuất: - Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Nếu bạn là giáo viên và cần phần mềm để sử dụng..
English 1 Smart Start
This application can be considered as a reference ebook for the English 1 Smart Start book. - It can be used offline without internet connection. - Pupil can click on the image to hear the words
The Grade 1 English application simulates all listening exercises based on the English Grade 1 textbook series 'Chân trời sáng tạo' • The application can be used offline when there is no internet connection. • Students..
The Grade 1 English application simulates all listening exercises based on the English Grade 1 textbook series 'Chân trời sáng tạo' • The application can be used offline when there is no internet connection. • Students can easily listen to and learn from each lesson. • Teachers can use the application on their phones or tablets to teach directly in the claoom. • Each lesson, each section has displayed images along with illustrative audio. • Clicking on the image allows users to hear the content of that lesson. Production Information: • Application developed by vnbookforkid@gmail.com • The application only supports learning and is not a substitute for textbooks. • This is one of a group of educational support applications designed to help students learn independently, free of charge, and not for business purposes. • You can contact, contribute, and support the group to help us continue improving this product at the following address: vnbookforkid@gmail.com
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. Thông tin sản xuất: - Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Đây là 1 trong nhóm phần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và không..
Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc. - Điện sinh hoạt - Điện kinh doanh..
Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc. - Điện sinh hoạt - Điện kinh doanh sản xuất - Điện kinh doanh dịch vụ - Điện CQHCSN - Điện 3 giá Áp dụng mức giá điện tháng 4-2019
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 8English 8 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 8English 8 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. - Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng. Thông tin sản xuất: - Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa.
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 12English 12 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Mỗi bài học chứa các bài..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 12English 12 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Mỗi bài học chứa các bài đọc, nghe, từ vựng và lời thoại cho các phần Reading và Listening. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. - Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng. Thông tin sản xuất: • Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com • Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay..
Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ..
Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ sắp vào lớp 1 và học sinh lớp 1, giúp phụ huynh đỡ vất vả hơn trong việc dạy học cho con em của mình. Có một số từ ngữ trong sách khá trừu tượng và khó hiểu đối với bé. Phần mềm này đưa ra hình minh họa cho từng chữ giúp bé nhanh hiểu bài và thuộc bài hơn. Toàn bộ nội dung sách Tiếng Việt 1 tập 1 đã được đưa vào ứng dụng, bao gồm: - 83 bài học vần - 512 từ ngữ, câu, bài thơ, bài kể chuyện - 512 hình ảnh tương ứng với các từ ngữ và câu chữ. - 512 mục âm thanh tương ứng cho các hình ảnh và câu chữ. Chức năng: • Hiển thị nội dung của từng bài học trong sách. • Hiển thị hình ảnh minh họa cho từng từ..
Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ..
Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ sắp vào lớp 1 và học sinh lớp 1, giúp phụ huynh đỡ vất vả hơn trong việc dạy học cho con em của mình. Có một số từ ngữ trong sách khá trừu tượng và khó hiểu đối với bé. Phần mềm này đưa ra hình minh họa cho từng chữ giúp bé nhanh hiểu bài và thuộc bài hơn. Toàn bộ nội dung sách Tiếng Việt 1 tập 1 đã được đưa vào ứng dụng, bao gồm: - 83 bài học vần - 512 từ ngữ, câu, bài thơ, bài kể chuyện - 512 hình ảnh tương ứng với các từ ngữ và câu chữ. - 512 mục âm thanh tương ứng cho các hình ảnh và câu chữ. Chức năng: • Hiển thị nội dung của từng bài học trong sách. • Hiển thị hình ảnh minh họa cho từng từ..
Tieng Anh 6 FV - English 6
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 6English 6 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó. - Các từ vựng mới, ngữ pháp trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. - Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng. Thông tin sản xuất: - Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com - Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa. - Nếu bạn là giáo viên và cần phần mềm để sử dụng..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 11English 11 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Mỗi bài học chứa các bài..
Phần mềm Tiếng Anh Lớp 11English 11 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Mỗi bài học chứa các bài đọc, nghe, từ vựng và lời thoại cho các phần Reading và Listening. - Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet. - Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng. - Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp. - Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa. - Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học. - Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn. - Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng. Thông tin sản xuất: • Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com • Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay..
English 2 Smart Start
This application can be considered as a reference ebook for the English 2 Smart Start book. - It can be used offline without internet connection. - Pupil can click on the image to hear the words

Tieng Anh 1 FnF App DOWNLOAD

App StoreOfficial Website