INFORMATION

Updated:
Version:
1.0
Size:
295.1 MB
Category:
Education
Required:
iOS
Rating:
Publish:
2023-03-21
Price:
$0.99
Developer:

FfrindiauBach App SCREENSHOT

【图】FfrindiauBach(截图1)【图】FfrindiauBach(截图2)

FfrindiauBach App DESCRIPTION

p unigryw dysgu’r wyddor Gymraeg llawn lliw a hwyl sy’n addas ar gyfer dysgwyr ifanc 3 i 5 oed. Mae’n targedu sgiliau dysgu llythrennau ac yn helpu i ddatblygu’r cof gweledol a chlywedol ac ehangu geirfa. Mae tair haen i’r ap sy’n cynnwys dysgu trwy stori, copïo a chwarae gemau.

A unique Welsh alphabet learning app full of colour and fun that’s suitable for young learners aged 3 to 5. It targets letter learning skills and the development of visual and auditory memory and vocabulary expansion. The app has three layers including learning through story, tracing and playing games.

SIMILAR to FfrindiauBach App

Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf...
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf. Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwynt gramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu a’r ffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newid person neu amser y ferf ac ati. Nod yr app hwn yw gwella sgiliau ieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac yn ddysgwyr ac unwaith eto, targedir y gwallau mwyaf cyffredin. Mae atebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’ yn y meddalwedd. Am fwy o fanylion am yr ap ewch i wefan Atebol sef www.atebol.com.
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf...
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf. Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwynt gramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu a’r ffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newid person neu amser y ferf ac ati. Nod yr app hwn yw gwella sgiliau ieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac yn ddysgwyr ac unwaith eto, targedir y gwallau mwyaf cyffredin. Mae atebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’ yn y meddalwedd. Am fwy o fanylion am yr ap ewch i wefan Atebol sef www.atebol.com.
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf...
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf. Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwynt gramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu a’r ffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newid person neu amser y ferf ac ati. Nod yr app hwn yw gwella sgiliau ieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac yn ddysgwyr ac unwaith eto, targedir y gwallau mwyaf cyffredin. Mae atebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’ yn y meddalwedd. Am fwy o fanylion am yr ap ewch i wefan Atebol sef www.atebol.com.
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf...
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf. Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwynt gramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu a’r ffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newid person neu amser y ferf ac ati. Nod yr app hwn yw gwella sgiliau ieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac yn ddysgwyr ac unwaith eto, targedir y gwallau mwyaf cyffredin. Mae atebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’ yn y meddalwedd. Am fwy o fanylion am yr ap ewch i wefan Atebol sef www.atebol.com.
Stories highlighting the urdd movement and activities near the 2018 Urdd Eisteddfod at Builth Wells.
Stories highlighting the urdd movement and activities near the 2018 Urdd Eisteddfod at Builth Wells.
Welsh learning language game
Gem I ddysgu Cymraeg. A game that helps to learn Welsh.
Welsh alphabet & letter sounds
Come for a walk inside the ‘Oriel Llythrennau Unigol’! This app has been specifically prepared for primary school children. Here’s your opportunity to familiarise yourself with the alphabet’s single letters. Enjoy the comical artwork whilst learning! There are 4 levels waiting for you upon your visit: • Level 1 – You will need to drag the letter from the chest and place it on the matching one on the wall. • Level 2-4 – You will need to listen to the letter and word being spoken. Then, you will need to look for the image of the word! There’s a scoring system in place to track your progress or to compare with friends! Download the app today to step inside the gallery! Dewch am dro o gwmpas yr ‘Oriel Llythrennau Unigol.’ Mae’r ap hwn wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Dyma gyfle i chi ddod i adnabod ac ynganu llythrennau’n gywir drwy gymorth y cartwnau doniol. Mae yma bedair lefel i’ch helpu yn ystod eich ymweliad: • Lefel 1 – Rhaid llusgo’r llythrennau o’r gist a’u rhoi yn y..
Visual perception and memory.
Come for a trip to the ‘Balihw zoo’! Here, you can test your memory through the help of animals! Would you be able to remember a particular path around the zoo? Or remember the order in which the dolphins play ball? Work through the 4 levels: • Level 1 – You will need to tap on the clipboard and the matching animal! • Level 2 – You will need to remember the zookeeper’s path by tapping the correct arrows to get to the destination! • Level 3 – You will need to find the animals to take them back to their homes! • Level 4 – You will need to remember the order in which the dolphins throw the ball. Our scoring system is ideal to track your progress or to compare with friends! Download the app today to start learning! Dewch am dro i Sw Balihw i gwrdd â’r holl anifeiliaid. Dyma ap ar gyfer plant Cynradd. Yma, gall yr anifeiliaid eich helpu gyda gemau cof. Fyddech chi’n gallu cofio trefn taith benodol o gwmpas y sw neu hyd..
Dilynwch anturiaethau Dewin a Doti, tair stori newydd gyda throslais, animeiddio a fersiwn Wyddeleg. Ymunwch â ni i ddarganfod themâu amrywiol, o ddathlu'r Flwyddyn Newydd ar draws y byd, i ymweld â golygfeydd godidog Cymru ac..
Dilynwch anturiaethau Dewin a Doti, tair stori newydd gyda throslais, animeiddio a fersiwn Wyddeleg. Ymunwch â ni i ddarganfod themâu amrywiol, o ddathlu'r Flwyddyn Newydd ar draws y byd, i ymweld â golygfeydd godidog Cymru ac ailgylchu Ap gwych i blant rhwng 2 a 5 oed gyda 3 llyfr sain yn y Gymraeg sy’n cynnwys cymeriadau hoffus ac unigryw Mudiad Meithrin,Dewin a Doti. Mae'r ap yn cynnwys gêm baru ar ddwy lefel wahaniaethol, sy’n ffordd ardderchog o ddatblygu sgiliau cof a chanolbwyntio plant. Mae’r straeon yn trafod themâu amrywiol o ddathlu traddodiadau amrywiol yng Nghymru, ymweld â golygfeydd godidog yng Nghymru a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ailgylchu. Mae’r iaith syml, ailadroddus a’r arlunwaith apelgar yn siŵr o ddenu sylw plant y blynyddoedd cynnar. Ysgrifennwyd y straeon gan Rhiannon Packer a chrëwyd y darluniau gan Siôn Morris i gyd-fynd â’r straeon hyfryd. Maent yn cynnwys troslais gan Jack Quick (cyflwynydd teledu plant). Teitlau'r llyfrau yw Dewin a Doti'n Dathlu Calan ar Draws y Byd, Dewin a Doti ar Daith a Dewin a Doti'n Ailgylchu. Ceir hefyd fersiwn Wyddeleg o stori 'Dewin..
Using Welsh diphthongs
Come and practice your Welsh diphthongs with our exciting new app aimed for primary school children! You’ll have the opportunity to complete 3 levels which are full of comical cartoons! • Level 1 – You will need to listen carefully to how the diphthongs are pronounced. • Level 2 – Recognise the diphthong within a sentence. • Level 3 – You will need to drag the correct diphthong to complete a word. There’s a scoring system in place to track your progress or to compare with friends! Download the app today to start learning! Dewch i ymarfer eich deuseiniaid Cymraeg drwy gyfrwng ein ap newydd cyffrous! Mae’r ap hwn wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Dyma gyfle i fwynhau’r dysgu wrth weithio drwy’r tair lefel sy’n llawn cartwnau doniol! • Lefel 1 – Cyfle i wrando ar y deuseiniaid yn cael eu hynganu’n gywir. • Lefel 2 – Angen adnabod y deuseiniaid o fewn brawddeg. • Lefel 3 – Rhaid llusgo’r deuseiniaid cywir er mwyn creu gair. Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau...
Amcan yr Ap iaith Llythrennedd – Anagramau yw i ti gwblhau cymaint o eiriau ag sy’n bosibl, cyn i'r amser dy guro. Mae yna bedair gêm wahanol sef Llenwch y bylchau; Atebwch y cwestiynau; Beth yw’r..
Amcan yr Ap iaith Llythrennedd – Anagramau yw i ti gwblhau cymaint o eiriau ag sy’n bosibl, cyn i'r amser dy guro. Mae yna bedair gêm wahanol sef Llenwch y bylchau; Atebwch y cwestiynau; Beth yw’r gair? a Diffiniad geiriadur. O fewn pob gêm mae tair haen sydd wedi’u graddio. Rwyt ti’n cwblhau geiriau trwy glicio ar y llythrennau ar waelod y dudalen a bydd y llythyren yn symud i’r bocs coch. Mae clicio llythyren yn y bocs yn symud hi’n ôl i waelod y dudalen. Am bob gair cywir, rwyt ti’n ennill pwyntiau. Os bydd gair yn anghywir byddi di’n colli pwyntiau. Ar ôl i air gael ei gwblhau yn gywir fe fydd 'tic' yn ymddangos ger yr ateb. Bydd y cwestiwn nesaf yn ymddangos yn awtomatig. Mae’n rhaid cael chwech allan o ddeg yn gywir i agor yr haen nesaf – dyma sut mae’n bosibl symud ymlaen i haen 2 ac yna i haen 3. Yn ychwanegol i'r bonws am gwblhau’r gair rwyt ti’n cael bonws amser os wyt yn cwblhau'r deg cwestiwn o fewn yr amser. Mae’r..
Y gêm ydi cwblhau’r geiriau mor gyflym ag sy’n bosibcyn i’r cloc dy guro! Mae yna 4 gêm i’w chwarae: • Lluosog • Gwrando • Cyfieithu • Lluniau Mae tri Haen o fewn pob gêm, mae..
Y gêm ydi cwblhau’r geiriau mor gyflym ag sy’n bosibcyn i’r cloc dy guro! Mae yna 4 gêm i’w chwarae: • Lluosog • Gwrando • Cyfieithu • Lluniau Mae tri Haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na haen 2. Rhaid i ti gwblhau’r geiriau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin. Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir! Mae angen sŵn ar gyfer y gêm Gwrando. Ar ôl cwblhau’r gair yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y gair nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 gair yn gywir i agor yr Haen nesafdyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3. Rwyt ti’n cael bonws am ateb yn gywir. Os wyt ti’n cwblhau y 10 gair cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser. Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli..
Welsh Idioms
Come and learn Welsh idioms with the help of our new app, specifically prepared for primary school children. You’re sure to enjoy the comical cartoons! Come and meet Sara who is eager to guide you through the four levels! • Level 1 – The correct box must be tapped to show the meaning of the idiom. • Level 2 – Pair each idiom to their meaning. • Level 3 – Connect the idiom to its cartoon. • Level 4 – Choose the correct word in order to complete the idiom. There’s a scoring system in place to track your progress or to compare with friends! Download the app today to start learning! Beth am ddysgu idiomau Cymraeg gyda chymorth ein ap newydd? Mae’r ap yma wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Cewch ddigon o hwyl trwy’r cartwnau doniol! Dewch i gwrdd â Sara! Mae hi’n awyddus i’ch arwain drwy’r pedair lefel: • Lefel 1 – Rhaid tapio’r bocs cywir er mwyn dangos ystyr yr idiom. • Lefel 2 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r ystyr cywir. • Lefel 3 –..
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf...
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf. Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwynt gramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu a’r ffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newid person neu amser y ferf ac ati. Nod yr app hwn yw gwella sgiliau ieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac yn ddysgwyr ac unwaith eto, targedir y gwallau mwyaf cyffredin. Mae atebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’ yn y meddalwedd. Am fwy o fanylion am yr ap ewch i wefan Atebol sef www.atebol.com.
Welsh learning language game
Gem I ddysgu Cymraeg. A game that helps to learn Welsh.
Y gêm ydy cwblhau’r cwestiynau mor gyflym ag sy’n bosib … cyn i’r cloc dy guro! Mae 6 gêm i’w chwarae: • Faint o’r gloch ydy hi? • Tuabron ynyn union • y borey prynhawny nos..
Y gêm ydy cwblhau’r cwestiynau mor gyflym ag sy’n bosib … cyn i’r cloc dy guro! Mae 6 gêm i’w chwarae: • Faint o’r gloch ydy hi? • Tuabron ynyn union • y borey prynhawny nos • Pryd? • Posau • Faint o’r gloch ydy hi yn? Mae 3 haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae Haen 3 yn anoddach na haen 2. Rhaid i ti ateb y cwestiynau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin. Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir! Ar ôl ateb y cwestiwn yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y cwestiwn nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 yn gywir i agor yr Haen nesafdyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3. Rwyt ti’n cael bonws am ateb cwestiwn yn gywir. Os wyt ti’n ateb y 10 cwestiwn cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser. Wyt ti angen help? Mae seren..
Come and build a robot! This Robot Factory is full of mathematical activities for Key Stage 1 students to help develop numeracy skills. The 16 activities have been developed to address the needs of the National..
Come and build a robot! This Robot Factory is full of mathematical activities for Key Stage 1 students to help develop numeracy skills. The 16 activities have been developed to address the needs of the National Numeracy Strategy and introduces a range of mathematical vocabulary and concepts to children. As the children complete the activities, they win robot pieces to build their own robot. The topics covered include: • Estimating • Number Line • Division • Time • More than /Less than • Data • Fractions • Addition and Subtraction • Mental Arithmetic • Weight/Mass and Length • Patterns • Place Value • Multiplying • Capacity • Money This bilingual edition is in both English and Welsh.
Using digraphs, double letters
Come and join us for a picnic and the perfect opportunity to learn your Welsh double alphabet letters! This app is specifically prepared for primary school children. The 3 levels all follow the same format but are missing a double letter in different parts of the word! In each of these levels you will need to drag the correct letter to complete the word. Our scoring system is ideal to track your progress or to compare with friends! Download the app today to join the picnic! Dewch i ymuno â ni am bicnic a chyfle bendigedig i ddysgu ac ymarfer eich llythrennau dwbl Cymraeg! Dyma ap ar gyfer plant Cynradd. Mae’r tair lefel, sy’n dilyn yr un patrwm, yn cynnwys cartwnau doniol. Maen nhw’n ychwanegu at y dysgu a’r hwyl! Ym mhob lefel, rhaid llusgo’r llythyren i’w lle er mwyn llunio gair. Gall ein system sgorio eich helpu i dracio’ch cynnydd neu gymharu eich canlyniadau â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn profi’r danteithion!
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf...
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf. Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwynt gramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu a’r ffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newid person neu amser y ferf ac ati. Nod yr app hwn yw gwella sgiliau ieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac yn ddysgwyr ac unwaith eto, targedir y gwallau mwyaf cyffredin. Mae atebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’ yn y meddalwedd. Am fwy o fanylion am yr ap ewch i wefan Atebol sef www.atebol.com.

FfrindiauBach App DOWNLOAD

App StoreOfficial Website