INFORMATION

Updated:
Version:
1.0
Size:
295.1 MB
Category:
Education
Required:
iOS
Rating:
Publish:
2023-03-21
Price:
$0.99
Developer:

FfrindiauBach App SCREENSHOT

【图】FfrindiauBach(截图 0)【图】FfrindiauBach(截图 1)

FfrindiauBach App DESCRIPTION

p unigryw dysgu’r wyddor Gymraeg llawn lliw a hwyl sy’n addas ar gyfer dysgwyr ifanc 3 i 5 oed. Mae’n targedu sgiliau dysgu llythrennau ac yn helpu i ddatblygu’r cof gweledol a chlywedol ac ehangu geirfa. Mae tair haen i’r ap sy’n cynnwys dysgu trwy stori, copïo a chwarae gemau.

A unique Welsh alphabet learning app full of colour and fun that’s suitable for young learners aged 3 to 5. It targets letter learning skills and the development of visual and auditory memory and vocabulary expansion. The app has three layers including learning through story, tracing and playing games.

SIMILAR to FfrindiauBach App

FfrindiauBach App DOWNLOAD

App StoreOfficial Website