INFORMATION

Updated:
Version:
4.1.1
Size:
67.1 MB
Category:
Education
Required:
iOS
Rating:
Publish:
2023-03-15
Price:
Free
Developer:

MerakiEdu App SCREENSHOT

【图】MerakiEdu(截图 0)【图】MerakiEdu(截图 1)

MerakiEdu App DESCRIPTION

Ứng dụng yêu cầu các quyền sau:

– Ghi âm: Dùng để ghi âm để tải lên MerakiEdu
– Đọc và sửa đổi nội dung trong thẻ SD của bạn: Nội dung được tải xuống Thẻ SD để bạn có thể xem ngoại tuyến
– Truy cập mạng: Để có thể kết nối với trang MerakiEdu và kiểm tra xem bạn có được kết nối hay không để chuyển sang chế độ ngoại tuyến
– Chạy khi khởi động: Bạn nhận được thông báo nội bộ ngay cả khi ứng dụng đang chạy ẩn
– Ngăn điện thoại vào chế độ ngủ: cho phép bạn nhận thông báo đẩy bất cứ lúc nào

SIMILAR to MerakiEdu App

MerakiEdu App DOWNLOAD

App StoreOfficial Website