INFORMATION

Updated:
Version:
1.0
Size:
42.5 MB
Category:
Utilities
Required:
iOS
Rating:
Publish:
2023-01-16
Price:
Free
Developer:

App SCREENSHOT

【图】Chia tiền nhóm – Trip & Fun(截图 0)【图】Chia tiền nhóm – Trip & Fun(截图 1)

App DESCRIPTION

Chia Tiền Nhóm – Trip & Fun là ứng dụng bổ ích mà bạn cần có trong những chuyến đi chơi cùng với bạn bè và những người thân. Ứng dụng giúp bạn theo dõi việc chi tiêu trong toàn bộ chuyến đi chơi từ đó tính ra được các khoản nợ giữa các thành viên trong nhóm với nhau.

Những tính năng chính:

– Ghi chép lại chi tiêu
– Lưu lại lịch sử thanh toán
– Gợi ý thanh toán
– Mời bạn bè tham gia nhóm
– Tự động chia tiền trong nhóm
– Thông báo giữa các thành viên trong nhóm
– Xuất báo cáo Excel và PDF
– Dữ liệu được lưu trữ và bảo mật an toàn.

RELATE App

App DOWNLOAD

App StoreOfficial Website