INFORMATION

Updated:
Version:
1.2
Size:
62.9 MB
Category:
Shopping
Required:
iOS
Rating:
Publish:
2021-12-23
Price:
Free
Developer:

FarmNavigator App SCREENSHOT

【图】FarmNavigator(截图1)【图】FarmNavigator(截图2)【图】FarmNavigator(截图3)

FarmNavigator App DESCRIPTION

Farm Navigator เป็นตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ที่เกษตรสามารถสร้างร้านค้าและขายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย และสามารเข้าถึงผู้ซื้อที่กำลังมองหาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากมาย มีเครื่องมือให้กับเกษตรกรได้บริหารจัดการร้านค้าอย่างครบครัน และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวที่จะพาผู้ใช้งานได้ไปเที่ยวหาเกษตรกรได้ถึงฟาร์ม

SIMILAR to FarmNavigator App

แอปพลิเคชันช่วยร้านอาหารสั่งซื้อของสดเข้าร้านผ่านระบบ mobile application หลังจากการสั่งซ..
แอปพลิเคชันช่วยร้านอาหารสั่งซื้อของสดเข้าร้านผ่านระบบ mobile application หลังจากการสั่งซื้อ Ifreshdelivery จะจ่ายตลาดแทนร้านค้า และจัดส่งสินค้าถึงร้านอาหารตามเวลาที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า
- ช่วย Post สินค้าไปยังช่องทางต่างๆ - มีสินค้าให้เลือก Post ขายมากว่า 1,000 ชิ้น พร้อมอั..
- ช่วย Post สินค้าไปยังช่องทางต่างๆ - มีสินค้าให้เลือก Post ขายมากว่า 1,000 ชิ้น พร้อมอัพเดตทุกวัน - ปรับแต่งรายละเอียดก่อน Post ได้ - มีรายละเอียด สินค้าให้โพสครบถ้วน - ดูประวัติการโพสย้อนหลังได้
แพลตฟอร์มที่เชื่อมระบบห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งส่..
แพลตฟอร์มที่เชื่อมระบบห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรอินทรีย์ทั่วประเทศ หรือในเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทยพีจีเอสมีระบบการจัดการแปลง วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ และสามารถเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้ จุดเด่นของแพลตฟอร์ม คือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โปร่งใส เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ระบบเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร สินค้าเกษตรปลอดภัย ความรู้และเทคนิคทางด้านเกษตร แหล่งท่องเที่ยว..
ระบบเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร สินค้าเกษตรปลอดภัย ความรู้และเทคนิคทางด้านเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจำหน่ายสินค้าทางเกษตรออนไลน์ มีผู้ใช้งาน (User) ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล และกำกับติดตามรายงาน 2. เจ้าหน้าที่ตลาด เป็นคัดกรองเกษตรกรที่ต้องการจำหน่าย และดำเนินการซื้อขาย 3. เกษตรกร (ผู้ผลิต) มีบทบาทในการแจ้งแผนการผลิตสินค้าเกษตรแก่ตลาด 4. สมาชิก (ผู้บริโภค) สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรได้ทั้ง Online ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการสมัครสมาชิก ไปที่เมนู "สมัครสมาชิก" ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้แอพและสามารถใช้ฟีเจอร์ - ข่าวสาร - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ความรู้และเทคนิคทางด้านเกษตร - แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Kaspy เกษตรครบ จบในแอปเดียว ดิจิทัล แพลตฟอร์ม การซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ แพลตฟอร์มของ ..
Kaspy เกษตรครบ จบในแอปเดียว ดิจิทัล แพลตฟอร์ม การซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ แพลตฟอร์มของ Kaspy มีทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย มากมายหลายประเภท ทั้งผู้ผลิตรายใหญ่ รายย่อย ตลาดสด เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เกษตรกรสมัครเล่นที่ปลูกผักผลไม้จำนวนน้อยภายในที่อยู่อาศัย ไม่ว่าใครก็สามารถสมัครลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นผู้ขายกับเราได้ เราคือมาร์เก็ตเพลสเกษตรออนไลน์ขนาดใหญ่ และเรามีทีมผลิตรายการช่องยูทูป“เกษตรสุข” เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตรอีกด้วยที่สื่อสารและเชื่อมโยงกับผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรในวงกว้าง Kaspy มีศูนย์ช่วยเหลือให้กับลูกค้าที่เรียกว่า Kaspy Center บนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองรวดเร็วทันใจ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อพูดคุยกับ Call center หรือทีมแอดมินได้เช่นกัน
ISHOP @RMUTT เป็นแพลตฟอร์มและแอฟพลิเคชั่นของการตลาดออนไลน์เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี..
ISHOP @RMUTT เป็นแพลตฟอร์มและแอฟพลิเคชั่นของการตลาดออนไลน์เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวคิดในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ประกอบนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันผลงานนวัตกรรมของอาจารย์ ส่งผลให้ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยฯ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมได้เป็นจำนวนมาก ทั้งผลิตภัณฑ์จากการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่วิสาหกิจชุมชนผ่านการอบรมต่างๆ เช่น Startup, Turnaround, UBI Cluster, SMEs Online ตลอดจนนวัตกรรมจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ท้ายสุดแล้วมักจะประสบปัญหาเดียวกัน คือ ผลผลิตที่ได้มาไม่สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการจัดการด้านการตลาดที่เหมาะสม การจำหน่ายสินค้าอยู่ในวงจำกัด การรับรู้ของผู้บริโภคน้อย ยอดขายที่ได้ค่อนข้างน้อย และมีอัตราการเติบโตของผลกำไรที่ต่ำมาก ส่งผลไม่มีรายได้กลับคืนสู่ผู้ผลิตที่มากพอ การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จากปัญหาดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดตั้ง “iShop@RMUTT” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ: 1. พัฒนาแพลตฟอร์มและแอฟพลิเคชั่นของการตลาดออนไลน์ และการตลาดออฟไลน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2. ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรม การวิจัยและการบริการวิชาการ สร้างคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม 3. สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนาคลัสเตอร์และสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 4. นำความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการ สร้างรายได้ ต่อยอดองค์ความรู้ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. เป็นช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ ศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6. เป็นช่องทางในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า หรือดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่าน iShop@RMUTT
Vegan Companion แอพเพื่อชีวิตวีแกนสะดวกสบาย - สมาชิกสามารถซื้อสินค้าได้ผ่านแอพ - สมาชิกส..
Vegan Companion แอพเพื่อชีวิตวีแกนสะดวกสบาย - สมาชิกสามารถซื้อสินค้าได้ผ่านแอพ - สมาชิกสามารถสนทนากับร้านค้าได้ผ่านแชท - แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
แอปพลิเคชั่นที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด หลากหลาย พร้อมบริการจัดส่งถึงบ..
แอปพลิเคชั่นที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด หลากหลาย พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน สั่งครบ จบที่เดียว
Farmbook Today เป็นหนึ่งในแอฟพลิเคชันของ Farmbook สำหรับเกษตรกรเป็นระบบออนไลน์เพื่อการบร..
Farmbook Today เป็นหนึ่งในแอฟพลิเคชันของ Farmbook สำหรับเกษตรกรเป็นระบบออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการ ในแปลงเกษตร เชื่อมข้อมูลจากแปลงเกษตรสู่โรงงาน และสำนักงานใหญ่ การทำงานบนระบบออนไลน์สามารถที่จะบันทึกกิจกรรม เข้าถึงและแชร์ข้อมูลสู่อุปกรณ์ smartphone Tablet และอุปกรณ์คิมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ได้อย่างง่ายดาย
Farmbook Sky เป็นหนึ่งในแอฟพลิเคชันของ Farmbook สำหรับภาคอุตสาหกรรมเกษตรเป็นระบบออนไลน์เ..
Farmbook Sky เป็นหนึ่งในแอฟพลิเคชันของ Farmbook สำหรับภาคอุตสาหกรรมเกษตรเป็นระบบออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการ ติดตามทุกกิจกรรมในแปลงเกษตรแบบเรียลไทม์ เชื่อมข้อมูลจากแปลงเกษตรสู่โรงงาน และสำนักงานใหญ่ การทำงานบนระบบออนไลน์สามารถที่จะบันทึกกิจกรรม เข้าถึงและแชร์ข้อมูลสู่อุปกรณ์ smartphone Tablet และอุปกรณ์คิมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ได้อย่างง่ายดาย อะไรคือประโยชน์ของการใช้ Farmbook Sky ? 1. โรงงานสามารถรวบรวมข้อมูลประวัติเกษตรกร ชื่อ ที่อยู่ พื้นที่แปลงเกษตร เงื่อนไขการเข้าร่วมโคต้า และรายงานการประเมิณการดำเนินงานของเกษตรทุกรายที่เข้าร่วมโควต้า 2. บริษัทสามารถสร้างกระบวนการทำงานหรือแผนงานเป็นระบบมีมาตราฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเกษตรกรโควต้าให้ได้ผลิตตามเป้าของโรงงาน 3. นักส่งเสริมสามารถวางแผนงานการเข้าเยี่ยมเกษตรกรโควต้าตามแผนงานของเกษตรกรโควต้าในแต่ละวันได้รวดเร็วแม่นยำ 4. นักส่งเสริมสามารถติดตามสถานะแปลงเกษตรกรโควต้าที่ดูแลทุกๆที่ได้รวดเร็ว เพื่อกับกำดูให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของโรงงาน 5. นักส่งเสริมรวบรวมต้นทุนการผลิตทางการเกษตรทุกๆกิจกรรมของแปลงเกษตรกรโควต้าทุกๆที่ สำหรับวิเคราะห์การดำเนินงานเกษตร 6. โรงงานสามารถวางแผนจัดหาวัตถุดิบได้ตามช่วงเวลาตามกิจกรรมในแปลงเกษตรกรโควต้า เพื่อการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม 7. โรงงานสามารถวางแผนการทำงานของไลน์การแปรรูปผลผลิตเกษตร ให้เหมาะสมกับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงเกษตรกรโควต้า 8. โรงงานสามารถเห็นภาพใของกิจกรรมงานในแปลงเกษตรกรโควต้าทุกๆที่และทุกเวลา เพื่อการติดตาม ป้องกันปัญหา ช่วยลดเวลาและประหยัดเงิน สำหรับการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่แบบยั่งยืน
Farm Navigator เป็นตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ที่เกษตรสามารถสร้างร้านค้าและขายสินค้าบนโลกออน..
Farm Navigator เป็นตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ที่เกษตรสามารถสร้างร้านค้าและขายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย และสามารเข้าถึงผู้ซื้อที่กำลังมองหาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากมาย มีเครื่องมือให้กับเกษตรกรได้บริหารจัดการร้านค้าอย่างครบครัน และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวที่จะพาผู้ใช้งานได้ไปเที่ยวหาเกษตรกรได้ถึงฟาร์ม

FarmNavigator App DOWNLOAD

App StoreOfficial Website