INFORMATION

Updated:
Version:
1.6.0
Size:
113.8 MB
Category:
Productivity
Required:
iOS
Rating:
Publish:
2021-06-01
Price:
Free
Developer:

WHAT'S NEW

Byttet ikoner til ny nasjonal merkeordning for avfall

Hallingdal Renovasjon App SCREENSHOT

【图】Hallingdal Renovasjon(截图1)【图】Hallingdal Renovasjon(截图2)【图】Hallingdal Renovasjon(截图3)

Hallingdal Renovasjon App DESCRIPTION

Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos Hallingdal Renovasjon* får oversikt over tømmekalender for sin eiendom. Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilke typer avfall som skal tømmes når for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det kan du endre tidspunkt for varsling og om du ønsker kun varsling for vises avfallstyper.

Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer.
Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon.

Applikasjonen har også kontaktinformasjon, åpningstider og sorteringsinformasjon.

*Gjelder for Hallingdal Renovasjons kommuner: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå og Krødsherad.

SIMILAR to Hallingdal Renovasjon App

Maske-Ingeniøren lar deg enkelt regne ut strikkemønster når du skal felle eller øke, både for rundpinne og for frem-og-tilbakeog med inkludert tellefunksjon mister du aldri tråden!
Maske-Ingeniøren lar deg enkelt regne ut strikkemønster når du skal felle eller øke, både for rundpinne og for frem-og-tilbakeog med inkludert tellefunksjon mister du aldri tråden!
Frivilligsentral er et verktøy fra Norges Frivilligsentraler for å forenkle kommunikasjonen mellom sentralene, nettverk, sammenslutninger og sentralt nivå. Med løsningen kan sentralen også vedlikeholde sine nettsider samt forenkle oppgaver som oversikt og kommunikasjon med frivillige, oppdragsformidling,..
Frivilligsentral er et verktøy fra Norges Frivilligsentraler for å forenkle kommunikasjonen mellom sentralene, nettverk, sammenslutninger og sentralt nivå. Med løsningen kan sentralen også vedlikeholde sine nettsider samt forenkle oppgaver som oversikt og kommunikasjon med frivillige, oppdragsformidling, møtereferater osv. Ta kontakt med din frivillighetsentral hvis du ønsker tilgang til din sentral, eller trenger hjelp til å bruke systemet.
PRORESULT DIGITALIZES YOUR COMPANY! Digital solutions for the construction industry. We have put together affordable packages where you can choose what is best for your business. 100% CONTROL On a busy day, there is a lot..
PRORESULT DIGITALIZES YOUR COMPANY! Digital solutions for the construction industry. We have put together affordable packages where you can choose what is best for your business. 100% CONTROL On a busy day, there is a lot to keep track of. With different modules in ProResult you can easily keep track of: Timesheet • Easy registration of work and machine hours • Timer registration with start / stop function and GPS • Overtime and compensations • Time-off Bank • Work related travel • Self-certification of absence • Integration with payroll and financial systems Document management • Published on the main menu of all employees • Publish to specific projects • Published to specific employees • Support for all files • Confirmation on documents read by workers Machines • Machine Overview • Notification function for service and controls • Mass Driving • Snow plowing / road lists • Delivery confirmation • Logbook for the Norwegian Public Roads Administration Picture • Documenting the construction process • Document unexpected events • Document additional work • Images can be managed in Admin • No limit..
Få full oversikt over de Norske helligdagene, og legg de til i kalenderen på din iPhone/iPad med ett klikk! Du kan selv velge hvilke helligdager du ønsker å legge til og hvilken kalender eller kalenderkilde du..
Få full oversikt over de Norske helligdagene, og legg de til i kalenderen på din iPhone/iPad med ett klikk! Du kan selv velge hvilke helligdager du ønsker å legge til og hvilken kalender eller kalenderkilde du vil benytte. Legg f.eks til helligdager i en eksisterende kalender eller som tilleggskalender (f.eks i Outlook-kalenderen som du synkroniserer mot jobb). Dessverre er det ikke mulig å gi helligdagene røde prikker i kalenderen på iPhone, men appen inneholder en helligdagskalender hvor dagene vises med rødt og gir mer informasjon når du trykker på dem. Hvis appen "Norske ukenummer" er installert vil helligdagskalenderen også vise ukenummer. Kalenderoppføringer ett år frem i tid er søkbare både i iOS-kalenderappen og i søkefunksjonen på hjemskjermen. Lurer du på når påsken neste år er, er det bare å søke på "påske" Enklere blir det ikke!
Kjører og reiser du mye med jobben og trenger å levere inn reiseregnskap? Kjørelista gjør prosessen enklere og sparer deg masse tid til administrasjon av reiseregnskapet ditt! Enkel registrering av reisetid og avstand, samt kostnader gir..
Kjører og reiser du mye med jobben og trenger å levere inn reiseregnskap? Kjørelista gjør prosessen enklere og sparer deg masse tid til administrasjon av reiseregnskapet ditt! Enkel registrering av reisetid og avstand, samt kostnader gir deg god oversikt over reisene dine. Du kan også generere en PDF-fil med månedsoversikt som du kan sende din arbeidsgiver for refusjoner. * Lagrer kjørelengde, reisetid, kostnader m.m. * Oversikt over månedlig reiselengde og tid * Lag månedsoversikt som PDF
Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) er eit interkommunalt selskap til kommunane Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn. Dette er ein app der du har mulighet til å søke opp tømmekalender for eigedomar i NoMil området...
Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) er eit interkommunalt selskap til kommunane Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn. Dette er ein app der du har mulighet til å søke opp tømmekalender for eigedomar i NoMil området. Tømmeplanen viser tidspunkt for kva type avfall som skal tømmas når for den valde eigedom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk sett, men kan endras i innstillingane. Der kan du endre tidspunkt for varsling og slå av varslinga. Det er mogeleg å abonnere på tømmeplanar for fleire eigedomar. Eigedom kan veljast anten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon.
ISY Eiendom Go for iPad er en fleksibel og brukervennlig løsning for deg som bruker ISY FDV eller ISY Eiendom 8. Hvis du eller din oppdragsgiver bruker ISY Eiendom, kan du med denne appen: - Få..
ISY Eiendom Go for iPad er en fleksibel og brukervennlig løsning for deg som bruker ISY FDV eller ISY Eiendom 8. Hvis du eller din oppdragsgiver bruker ISY Eiendom, kan du med denne appen: - Få tildelt dine arbeidsordrer direkte på iPad, inkludert vedlagte dokumenter - Se all relevant informasjon om oppgaven som skal utføres - Se på kartet hvor arbeidet skal utføres - Kvittere utført arbeid direkte på iPad - Registrere feil direkte på iPad, og angi hvem som har ansvar for utbedring - Hente historikk for eiendomsmasse og vedlikeholdsobjekter - Hente dokumentasjon for eiendomsmasse og vedlikeholdsobjekter - Ta bilder med iPad og legge ved disse som dokumentasjon på arbeid og registrerte feil Alt du registrerer på iPad lagres i ISY Eiendom-databasen på samme måte som om du brukte ISY Eiendom 8 på PC eller Mac.
Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos BIR får oversikt over tømmedager for sin eiendom. Applikasjonen inneholder: - Tømmeplan - Varsling - Åpningstider for våre miljøtorg - Sorteringsveileder - Innmelding av avvik - Kontaktinformasjon - Nyttige..
Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos BIR får oversikt over tømmedager for sin eiendom. Applikasjonen inneholder: - Tømmeplan - Varsling - Åpningstider for våre miljøtorg - Sorteringsveileder - Innmelding av avvik - Kontaktinformasjon - Nyttige filmer Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilken type avfall som skal tømmes for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det kan du endre tidspunkt for varsling og om du ønsker kun varsling for vises avfallstyper. Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer. Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon. Applikasjonen har også kontaktinformasjon, åpningstider for våre gjenvinningsstasjoner og lenker til nyttige informasjonsfilmer. I tillegg kan du melde inn tømme-avvik direkte i appen, som kommer inn i vårt forvaltningssystem og vil bli fulgt opp av administrasjonen.
Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos IRIS får oversikt over tømmedager for sin eiendom. Applikasjonen inneholder: - Tømmeplan - Varsling - Åpningstider for våre miljøtorg - Sorteringsveileder - Innmelding av avvik - Kontaktinformasjon - Nyttige..
Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos IRIS får oversikt over tømmedager for sin eiendom. Applikasjonen inneholder: - Tømmeplan - Varsling - Åpningstider for våre miljøtorg - Sorteringsveileder - Innmelding av avvik - Kontaktinformasjon - Nyttige filmer Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilken type avfall som skal tømmes for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det kan du endre tidspunkt for varsling og om du ønsker kun varsling for vises avfallstyper. Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer. Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon. Applikasjonen har også kontaktinformasjon, åpningstider for våre gjenvinningsstasjoner og lenker til nyttige informasjonsfilmer. I tillegg kan du melde inn tømme-avvik direkte i appen, som kommer inn i vårt forvaltningssystem og vil bli fulgt opp av administrasjonen.
Hva er Norsk Prisbok? Norsk Prisbok er et oppslagsverk for den norske byggebransjen. Et abonnement på Norsk Prisbok er rimelig og holder deg oppdatert på viktige endringer i den norske byggebransjen. Konstruksjoner, priser, livssykluskostnader og carbon..
Hva er Norsk Prisbok? Norsk Prisbok er et oppslagsverk for den norske byggebransjen. Et abonnement på Norsk Prisbok er rimelig og holder deg oppdatert på viktige endringer i den norske byggebransjen. Konstruksjoner, priser, livssykluskostnader og carbon footprint Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase og inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon vedrørende kostnader for et byggeprosjekt, samt LCC og carbon footprint verdier. Norsk Prisbok følger den kontinuerlige utviklingen i byggebransjen. Boken utgis i papirform én gang året, mens web, app og databaser for programvare utgis to ganger årlig. Innholdet består av 1700 ferdigkalkulerte elementer, over 3500 prislinjer, tider, reseptmengder, livssykluskostnader og carbon footprint verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for stadig økende antall bygningstyper i.h.t NS 3457. Stor utbredelse på kort tid Oppslagsverket har allerede fått mer enn 6.000 brukere i bokform og digitale plattformer og øker stadig. Tilbakemeldingene er gode og bok og app'er har fått et godt fotfeste i markedet. Blant kundene er entreprenører, rådgivere, arkitekter og byggherrer. Mange anvendelser Produktet er designet for å kunne benyttes i flere prosjektfaser – fra kostnadsvurdering i tidligfasen av ett eller flere prosjektkonsepter..
HIM Tømmeplan er en applikasjon hvor abonnenter i HIM-kommunene får oversikt over hvilke dager de har tømming av sine avfallstyper (papir/plast/restavfall/våtorganisk). Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilke typer avfall som skal tømmes når for valgte eiendom. Varsling..
HIM Tømmeplan er en applikasjon hvor abonnenter i HIM-kommunene får oversikt over hvilke dager de har tømming av sine avfallstyper (papir/plast/restavfall/våtorganisk). Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilke typer avfall som skal tømmes når for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det kan du endre tidspunkt for varsling og om du ønsker kun varsling for vises avfallstyper. Appen vil også gi riktig dag for tømming ved innkjøringer, f.eks. i forbindelse med bevegelige helligdager. Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer. Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon. Applikasjonen er koblet mot sortere.no, der du får detaljert informasjon om hvordan ulike typer avfall skal sorteres. Her får du også kart med informasjon om nærmeste returpunkt for bl.a. glass- og metallemballasje. Applikasjonen viser også kontaktinformasjon til HIM. Applikasjonen er utviklet for HIM, og det er derfor kun HIM sine abonnenter som kan søke opp sine tømmedata. Disse kommunene er: - Bokn - Etne - Haugesund - Tysvær - Vindafjord
Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos Innherred Renovasjon* får oversikt over tømmedager for avfall på sin eiendom. Applikasjonen inneholder: - Tømmeplan - Varsling - Åpningstider for våre gjenvinningsstasjoner - Sorteringsguide - Kontaktinformasjon Tømmeplanen viser datoer..
Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos Innherred Renovasjon* får oversikt over tømmedager for avfall på sin eiendom. Applikasjonen inneholder: - Tømmeplan - Varsling - Åpningstider for våre gjenvinningsstasjoner - Sorteringsguide - Kontaktinformasjon Tømmeplanen viser datoer og type avfall som skal tømmes for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det er også mulig å velge varsling kun for visse avfallstyper. Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer. Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon. *Gjelder for Innherred Renovasjons kommuner: Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Tydal og Inderøy
REMIKS tømmeplan er en applikasjon hvor abonnentene til Tromsø og Karlsøy kommune for oversikt over tømmekalenderen for sin eiendom. Tømmeplanen viser tidspunkt for når avfall skal tømmes for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk..
REMIKS tømmeplan er en applikasjon hvor abonnentene til Tromsø og Karlsøy kommune for oversikt over tømmekalenderen for sin eiendom. Tømmeplanen viser tidspunkt for når avfall skal tømmes for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det kan du endre tidspunkt for varsling og slå av varslingen. Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer. Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon. Applikasjonen har også kontaktinformasjon og åpningstider, sorteringsinformasjon og lenker til informasjonsfilmer.
Renovasjon i Sandnes er en applikasjon hvor du som innbygger får informasjon om kommunens renovasjonstjenester, så som: - Informasjon om når beholderne tømmes med mulighet for egendefinert varsling. - Hvor du finner kommunens miljøstasjoner og øvrige..
Renovasjon i Sandnes er en applikasjon hvor du som innbygger får informasjon om kommunens renovasjonstjenester, så som: - Informasjon om når beholderne tømmes med mulighet for egendefinert varsling. - Hvor du finner kommunens miljøstasjoner og øvrige bringeordninger - Hjelp til sortering av avfallet - Bestille henting av grovavfall (møbler, hvitevarer etc.), farlig avfall og tøy - Enkelt melde inn avvik Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilke typer avfall som skal tømmes når for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det kan du endre tidspunkt for varsling og om du ønsker kun varsling for vises avfallstyper. Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer. Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon.
Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos Hallingdal Renovasjon* får oversikt over tømmekalender for sin eiendom. Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilke typer avfall som skal tømmes når for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk..
Dette er en applikasjon hvor abonnenter hos Hallingdal Renovasjon* får oversikt over tømmekalender for sin eiendom. Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilke typer avfall som skal tømmes når for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det kan du endre tidspunkt for varsling og om du ønsker kun varsling for vises avfallstyper. Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer. Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon. Applikasjonen har også kontaktinformasjon, åpningstider og sorteringsinformasjon. *Gjelder for Hallingdal Renovasjons kommuner: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå og Krødsherad.

Hallingdal Renovasjon App DOWNLOAD

App StoreOfficial Website